Beata Wiśnicka MD, PhD

1/21

Jacek C. Szepietowski, A[dam] Reich, Beata Wiśnicka.: Itching in patients suffering from psoriasis
Acta Dermatovenerol.Croat. 2002 Vol.10 no.4; s.221-226
Pkt wewn.: 6.000

2/21


A[dam] Reich, B[eata] Wiśnicka.: Itching in patients with psoriasis: correlation with disease activity
W:International Congress of Medical Students and Young Doctors. Poznań, Poland, 19-21 May 2002. Abstract book; s.71

3/21


A[dam] Reich, J[acek] C. Szepietowski, B[eata] Wiśnicka, P[rzemysław] Pacan.: Does stress influence itching in psoriatic patients?
Dermatol.Psychosom. 2003 Vol.4 no.3; s.151-155
Pkt wewn.: 6.000

4/21


J[acek] C. Szepietowski, A[dam] Reich, B[eata] Wiśnicka, P[rzemysław] Pacan.: Relationship between stress and pruritus in psoriatic patients
Dermatol.Psychosom. 2003 Vol.4 no.2; s.118
10th International Congress on Dermatology and Psychiatry. Brussels (Belgium), May 8-10, 2003. Abstracts
Pkt wewn.: 0.600

5/21


J[acek] C. Szepietowski, B[eata] Wiśnicka, G[rażyna] Szybejko-Machaj, J[oanna] Maj.: Chronic graft versus host syndrome successfully controlled with triple treatment with thalidomide, cyclosporine and prednisone
J.Eur.Acad.Dermatol.Venereol. 2003 Vol.17 suppl.1; s.45-46 poz.SP8-3
Abstracts of the First EADV International Spring Symposium. St. Julian's (Malta), 27 February - 1 March 2003
IF: 1.368
Pkt wewn.: 0.900

6/21


B[eata] Wiśnicka, A[dam] Reich, J[acek] Szepietowski.: Czy łuszczyca swędzi?
Medipress Dermatol. 2003 Vol.7 no.1; s.22-26
Pkt wewn.: 0.500

7/21


Adam Reich, Beata Wiśnicka.: Wpływ stresu na nasilenie świądu w łuszczycy
W:Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Lekarzy Stażystów. Bydgoszcz, 25-26 IV 2003. Streszczenia prac; s.136-137

8/21


Adam Reich, Beata Wiśnicka.: Wpływ stresu na odczuwanie świądu w łuszczycy
W:VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 28-30 III 2003; s.78 poz.4

9/21


J[acek] C. Szepietowski, A[dam] Reich, B[eata] Wiśnicka.: Pruritus and psoriasis [letter to the Editor]
Brit.J.Dermatol. 2004 Vol.151 no.6; s.1284
IF: 2.445
Pkt wewn.: 11.000

10/21


B[eata] Wiśnicka, J[acek] Szepietowski, A[dam] Reich, A[lina] Orda.: Histamine, substance P and calcitonin gene-related peptide plasma concentration and pruritus in patients suffering from psoriasis
Dermatol.Psychosom. 2004 Vol.5 no.2; s.73-78
Pkt wewn.: 6.000

11/21


B[eata] Wiśnicka, J[acek] C. Szepietowski, A[dam] Reich, A[lina] Orda.: Psoriatic pruritus and histamine, substance P and CGRP
J.Eur.Acad.Dermatol.Venereol. 2004 Vol.18 suppl.1; s.106 poz.PS287
Abstracts of the Second EADV International Spring Symposium. Budapest (Hungary), 29 April - 1 May 2004
IF: 1.401
Pkt wewn.: 0.90012/21


A[dam] Reich, Beata Wiśnicka, J[acek] C. Szepietowski.: Itching in psoriasis
Kosmet.Med. 2004 Vol.25 no.2; s.77-82
Pkt wewn.: 6.000

13/21


Jacek Szepietowski, Beata Wiśnicka.: Zmiany skórne u chorych z zespołami otępiennymi
Pol.Med.Paliat. 2004 T.3; s.33-37
Pkt wewn.: 5.000

14/21


B[eata] Wiśnicka, J[acek] Szepietowski, A[dam] Reich, A[lina] Orda.: Osoczowy poziom histaminy, substancji P i CGRP a świąd wśród pacjentów z łuszczycą = Histamine, substance P and calcytonin gene-related peptide plasma concentration and pruritus in patients suffering from psoriasis
Przegl.Dermatol. 2004 T.91 nr spec.: Streszczenia referatów i plakatów; s.225 poz.S18-6
XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 wrzesień 2004 r.
Pkt wewn.: 0.400

15/21


A[dam] Reich, B[eata] Wiśnicka, J[acek] Szepietowski, P[rzemysław] Pacan.: Wpływ stresu na nasilenie świądu w łuszczycy = Influence of stress on itching in psoriatic patients
Przegl.Dermatol. 2004 T.91 nr spec.: Streszczenia referatów i plakatów; s.223 poz.S18-4
XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 wrzesień 2004 r.
Pkt wewn.: 0.400

16/21


Adam Reich, Beata Wiśnicka, Alina Orda, Jacek C. Szepietowski.: Neuropeptides - are they really important for generating itching in psoriasis?
Acta Derm.-Venereol. 2005 Vol.85; s.472 poz.29
3rd International Workshop for the Study of Itch. Heidelberg, Germany, September 25-27, 2005. Program & abstracts
IF: 1.741
Pkt wewn.: 1.000

17/21


Jacek Szepietowski, Beata Wiśnicka.: Zmiany paznokciowe w chorobach ogólnoustrojowych
Dermatol.Estet. 2005 T.7 nr 4; s.181-186
Pkt wewn.: 1.000

18/21


Beata Wiśnicka, Adam Reich, Eugeniusz Baran.: Osutki liszajowate u dzieci
Post.Dermatol.Alergol. 2005 T.22 nr 1; s.14-22
Pkt wewn.: 4.000

19/21


Adam Reich, Alina Orda, Beata Wiśnicka, Jacek C. Szepietowski.: Plasma neuropeptides and perception of pruritus in psoriasis
Acta Derm.-Venereol. 2007 Vol.87 no.4; s.299-304
IF: 1.927
Pkt wewn.: 20.000

20/21


Adam Reich, Alina Orda, Beata Wiśnicka, Jacek C. Szepietowski.: Plasma concentration of selected neuropeptides in patients suffering from psoriasis
Exp.Dermatol. 2007 Vol.16 no.5; s.421-428
IF: 2.951
Pkt wewn.: 24.000

21/21


Adam Reich, Beata Wiśnicka, Jacek C. Szepietowski.: Haemorrhagic nails in pemphigus vulgaris [letter to the editor]
Acta Derm.-Venereol.
2008 Vol.88 no.5; s.542
IF: 1.927
Pkt wewn.: 20.000